Sierteelt

In het project GreenCHAINge sierteelt werkten, telers en groothandelaren, import- en export, met Wageningse onderzoekers samen aan kwaliteit behoud in de keten. Daarmee stimuleerden zij duurzame logistieke combinaties binnen de internationale sierteeltsector, verlaagden zij de CO2 uitstoot en verhoogden de kwaliteit in de keten t.b.v. de consument. Onderzoek met Wageningen Food & Biobased Research en pilots per trein naar Milaan, Malmö, Warschau of Barcelona of short sea naar onder andere Helsinki en Istanbul hebben veel kennis opgeleverd en geresulteerd in diverse onderzoeksrapporten, richtlijnen voor de koelketen Chrysant en een transportprotocol Potplanten. Deze zijn beschikbaar via de resultaten en onderzoek rapporten van GreenCHAINge.
 
Het onderzoek was vooral gericht op alternatieve duurzame vervoersmodaliteiten over de lange afstand. De resultaten blijken ook goed toepasbaar op kwaliteitsverbetering bij wegtransport op de Europese bestemmingen en import per vliegtuig. Het project werd financieel ondersteund door het Nederlandse Ministerie van EZ, TKI & Topsector Tuinbouw en het Productschap Tuinbouw.