Export

Planten
De doelstelling om CO2-emissie te reduceren op export bestemmingen verder dan 800 kilometer (vanuit Nederland), kan worden behaald door daar waar mogelijk de overstap van wegtransport naar railtransport en short sea te maken. De laatste jaren zijn onder de naam GreenRail en binnen GreenCHAINge succesvolle proeven uitgevoerd met bloemen- en plantentreinen naar diverse Europese landen. Inmiddels gaan op structurele commerciële basis containerladingen planten naar  Milaan. Via Lorry Rail worden opleggers met planten per spoor naar de Pyreneeën vervoerd. Ook naar Warschau in Polen is een proefzending gestuurd. Binnen het project is veel onderzoek gedaan naar condities die bijdragen aan het behoud van de kwaliteit tijdens langdurig transport. Een aantal onderzoeksrapporten presenteren resultaten van specifieke experimenten. Om te weten hoe je een gecombineerde zending van diverse potplanten of tuinplanten op transport kunt verzorgen is samen met de partners een GreenCHAINge Transport Protocol opgesteld.  
 

 
Bloemen
Wat zijn de mogelijkheden en vereisten voor een goede koelketen van al dan niet koudegevoelige bloemen en het benutten van alternatieve transportmiddelen voor de export in Europa? De grote opgave bij gebruik van deze transportopties is het garanderen van de kwaliteit c.q. het vaasleven van de producten zoals de consument die verwacht. Voor snijanthurium, gerbera en roos zijn diverse praktijktesten uitgevoerd. Ook is er gerekend aan mogelijkheden voor het gebruik van isolerende verpakkingen voor vervoer van anthuriums. Dit blijkt op dit moment geen praktisch haalbare oplossing. Voor Chrysant zijn op basis van technische experimenten en productproeven richtlijnen opgesteld voor een gesloten koude koelketen. Bij dit alles is het verwachte vaasleven voor de consument en het begrip temperatuur x dagsom verder uitgewerkt en visueel in beeld gebracht