Import

Met € 300 miljoen export per jaar is voor de Keniaans-Nederlandse bloemen import, met stijgende luchtvrachtkosten, een alternatieve duurzame transportmodaliteit essentieel. Zeevracht is voor veel bloemen- en plantensoorten een prima transportalternatief vooral bij intercontinentale trajecten. Samen met lokale kwekers, importerende Nederlandse groothandelaren, Kenian Flower Council (KFC) en andere Keniaanse lokale autoriteiten heeft GreenCHAINge meerdere pilottransporten met rozen per schip georganiseerd vanuit Mombasa (Kenia) naar Rotterdam of Antwerpen. Hierin is bewezen dat rozen vervoeren middels zeevracht kan, mits het transportprotocol voor zeevracht wordt gevolgd. Dit zeevrachtprotocol is mede tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Royal FloraHolland in het laatste projectjaar. Een uitgebreider rapport opgesteld door Wageningen Food & Biobased Research geeft achtergrondinformatie bij het zeevrachtprotocol op basis van GreenCHAINge resultaten en ervaringen uit eerdere projecten met zeevracht en lange bewaring van met name rozen.