CO2 besparing

GreenCHAINge had als doel om duurzame logistieke combinaties binnen de internationale sierteeltsector te stimuleren en om CO2 uitstoot te verminderen.

Uit onderzoek en modelberekeningen is gebleken dat op Export routes per spoor een besparing van 15% op de CO2 uitstoot kan worden gerealiseerd als 20% van de export van planten én bloemen multimodaal worden vervoerd bij afstanden > 800km. Op import routes kan tot 90% van de CO2 uitstoot verminderd worden door gebruik te maken van zeevracht routes.
 
Bekijk hieronder een overzicht van de besparingen op de onderzochte import- en export routes. Voor specifieke doorrekeningen kunt u contact opnemen met VGB of met Wageningen Food & Biobased Research.  

Import routes

Kenia
Analyse van de goederenstroom vanuit Kenia wijst uit dat de CO2-uitstoot met luchtvracht 43.498 kg bedraagt per ‘container eenheid’ (vergelijkbaar met een volle vrachtwagen), terwijl ditzelfde transport met gekoeld zeetransport 5.653 kg CO2 -uitstoot veroorzaakt. Er is dus per transport een besparing van 87% te realiseren.

Ethiopië
Analyse van de goederenstroom vanuit Ethiopië wijst uit dat de CO2-uitstoot met luchtvracht per container eenheid 36.868 kg bedraagt, terwijl ditzelfde transport met gekoeld zeetransport 3.851 kg CO2-uitstoot veroorzaakt. Er is dus per transport een besparing van 90% te realiseren.

Ecuador
Een vergelijkbare analyse van de goederenstroom vanuit Ecuador wijst uit dat de CO2-uitstoot met luchtvracht per container eenheid 65.284 kg bedraagt, terwijl ditzelfde transport met gekoeld zeetransport 3.564 kg CO2-uitstoot zou veroorzaken. Er is dus per transport een besparing van 95% te realiseren.

Bekijk de grafieken in PDF

Export routes planten 

Zweden
De CO2 besparing bedraagt op dit traject 64% (748 ipv 2089 kg CO2 equivalent per container eenheid). Het gaat om een bestaande spoordienst Herne(D) – Helsingborg, waarbij zowel transport heen als terug èn voor- en natransport door dezelfde aanbieder worden georganiseerd.
 
Noorwegen
De CO2 besparing bedraagt op dit traject 81% (558 ipv 2995 kg CO2 equivalant per container eenheid). Het gaat om een bestaande Short Sea verbinding Rotterdam – Oslo.

Spanje
De CO2 besparing op dit spoortraject Bettembourg (L) – Perpignan (F),bestemming regio Barcelona bedraagt 36 % (1184 in plaats van 1857 kg CO2 equivalent per container). De CO2 besparing is minder groot dan op andere bestemmingen omdat een relatief groot deel van het traject (zowel het voor- als het natransport) met wegtransport moet worden georganiseerd.

Italië
Een bestaande commerciële dienst per spoor naar Milaan waarvan de CO2 besparing 67% bedraagt (691 ipv 2109 kg CO2 equivalent per treincontainer).

Polen
CO2 besparing per route bedraagt maar liefst 75% (610 ipv 2438 kg CO2 equivalent per treincontainer). Marktinitiatieven laten nog op zich wachten maar liggen met enige stimulans zeker binnen bereik.

Rusland
Voor Rusland als bestemming is gebleken dat de douane-afhandeling op dit moment voor Nederlandse exporteurs nog het grootste struikelblok is. Daarnaast vormen de bestaande betrekkingen tussen Russische importeurs en de door hen gecontracteerde logistieke dienstverleners een belemmering voor het toetreden van nieuwe partijen. Als er meer sprake is van vrije handelsbetrekkingen met Rusland, of in hechte samenwerking met de Russische importeur, zijn nieuwe logistieke concepten vanuit Nederland haalbaar.

Turkije
Turkije staat nog in de kinderschoenen. De volumes zijn beperkt en de intermodale route is slechts 1 x per week beschikbaar. De retourlogistiek van logistieke middelen gaat wel reeds per short sea verbinding en er zijn kansen voor import uit Turkije. Uiteraard is het gebruik van intermodale oplossingen afhankelijk van de aanwezigheid van goede verbindingen en vervoerscondities en een interessante tariefstelling. Binnen het GreenCHAINge project wordt nog dit najaar gewerkt aan een export pilot per trein naar Istanbul. Geïnteresseerden kunnen zich melden

Bekijk de grafieken in PDF

Export routes bloemen

Italië
Een bestaande commerciële dienst per spoor naar Milaan waarvan de CO2 besparing 67% bedraagt (691 ipv 2109 kg CO2 equivalent per treincontainer).
 
Spanje
De CO2 besparing op dit spoortraject Bettembourg (L) – Perpignan (F),bestemming regio Barcelona bedraagt 36 % (1184 in plaats van 1857 kg CO2 equivalent per container). De CO2 besparing is minder groot dan op andere bestemmingen omdat een relatief groot deel van het traject (zowel het voor- als het natransport) met wegtransport moet worden georganiseerd.

Bekijk de grafieken in PDF

Bron: Duurzame Ketens (3 september 2012) - Wageningen UR Food & Biobased Research