Greenrail

Voor het behalen van de doelstelling om 20% van de exportstromen binnen Europa via duurzame logistieke combinaties te transporteren wordt op export bestemmingen > 800 kilometer vanuit Nederland vooral railtransport ingezet. ​

Binnen de eerder uitgevoerd projecten GreenRail I, GreenRail II, een samenwerking tussen VGB en FloraHolland, en GreenRail III zijn al diverse spoortrajecten verkend en ontsloten voor het vervoer van sierteelt- en (AGF-) producten per spoor

Italië (Milaan)
In juni 2009 vertrokken de eerste containers succesvol per spoor naar Milaan. Momenteel worden per week twee tot drie containers met vooral potplanten naar Italië per spoor vervoerd. Daarnaast maken onze collega’s van de groente en fruit export ook gebruik van deze trein. Vertrek geschied vanaf Railterminal Venlo. Feiten en cijfers:
  • 97% op tijd geleverd
  • 50% CO2 reductie
Polen
GreenRail 2 onderzocht en realiseerde via een pilottransport een logistieke verbinding voor potplanten per spoor vanaf Rotterdam naar Polen, Warschau (Frankfurt ad Oder, Poznan naar Kutno). Qua Logistiek en product conditionering was de pilot zeer geslaagd. Financieel is er echter nog geen goede concurrentie met (Poolse) wegvervoerders bereikt.
 
Moskou
Als vervolg op de Oost Europa corridor naar Polen onderzochten wij een werkbare Fyto / douane afhandeling tussen Nederland en Rusland (Polen > Rusland) voor het betrouwbaar vervoeren van planten, onder regie van Nederlandse sierteelt exporteurs en ondersteunende instanties. Ook een mogelijkheid is dat Russische importeurs hun producten zelf blijven afhalen, maar dan vanaf een logistieke hub in Polen i.p.v. vanaf Aalsmeer. Daarnaast is geanalyseerd hoe de verbinding per Short Sea op St Petersburg georganiseerd kan worden. Logistiek ziet dit er veelbelovend uit qua doorlooptijd en klimaatbeheersing etc. Echter de ondoorzichtigheid van Douane procedures zijn nogal een struikelblok gebleken.

Barcelona
Onder begeleiding van een BGS subsidie van het Min I&M is een railcorridor op Spanje onderzocht. De spoorroute loopt via Bettembourg (Luxemburg) naar Le Boulou, bij Perpignan (Zuid Frankrijk) via een Lorry Rail dienstverlening van SNCF / CFL. Dit betekent in de pilotfase een relatief lang voortransport (6 uur) en natransport (4 uur). Lamers transport bundelde de stromen in Nederland en verzorgde de fijndistributie in Spanje. Momenteel rijden er wekelijks operationele transporten met vooral potplanten op deze corridor. Na de eerste reeks succesvolle pilottransporten worden inspanningen verricht om de spoorverbinding naar voren te halen vanaf vertrekpunt Rotterdam (RSC) tot helemaal in Valencia.
Partijen uit de groente en fruit import nemen hier het voortouw maar verbinding met sierteeltexporteurs wordt vanuit het BGS project GreenRail Europe onderzocht.